Article from www.cleanlanguage.co.uk

First published in InZicht, Winter 2001

Zojuist verschenen:

“Metaphors in Mind”

een uitstekend boek over een

nieuwe ontwikkeling in NLP:

Symbolic Modelling
en de kunst van zuivere taal

door

Prasadam SchmitzMetaphors in Mind: Transformation through Symbolic Modelling
by James Lawley & Penny Tompkins
ISBN 978-0-9538751-0-8
The Developing Company Press
, 2000

Een van de mooiste eigenheden van NLP is de ontvankelijkheid tot verbetering en verfijning van de eigen inhoud. Met grote regelmaat stuit ik op nieuwe ontwikkelingen die via het internet mijn wereld in rollen. Niet altijd is de aangeboden vernieuwing even interessant, maar een enkele keer is het waarachtig de moeite waard. Zoals een paar maanden geleden toen de woorden “Symbolic Modelling” voor het eerst op mijn scherm verschenen.

Symbolic Modelling is een term van de van oorsprong uit Nieuw Zeeland afkomstige David Grove, die uit onvrede met bestaande technieken een meer efficiënte benadering met zijn cliënten trachtte te ontwikkelen.

Grove kwam bij zijn onderzoek tot de ontdekking dat bij een ze e r strikte wijze van vraagstelling de cliënt op een uiterst natuurlijke manier toegang kreeg tot de eigen onbewuste wereld. Dit stimuleerde dan weer de teleologische, zelfregenere rende menselijke eigenschap tot zelfheling.

Inmiddels is Grove’s we rk niet onopgemerkt gebleven. De website waar ik voor het eerst stuitte op Symbolic Modelling is van de “Developing Company”, met Penny Tomkins en James Lawley als centrale figuren. Maar behalve het onderhouden van een website en het geven van workshops –binnenkort ook voor het IEP– hebben Penny en James ook een aantal boeken geschreven waarvan ik er één, Metaphors in Mind, in handen kreeg. Net als bij mijn ontdekking van de website werd ik ook hier weer aangenaam verrast door de hoge mate van professionaliteit van hun werk.

Boekbespreking

Het boek beschrijft een techniek die een nieuwe manier van denken over menselijk cognitie voorstaat, naast de manier waarop mensen wel en niet veranderen. Deze techniek, “Symbolic Modelling” genoemd, stimuleert het structureren van het metaforisch landschap van de client. Metaforen en symbolen vormen de kern van het Groviaans model. Door het metafoor en slechts alleen door het metafoor kunnen de complexe onbew ustecognities bewust gekend worden. Toegang tot het metaforisch landschap wordt verk regen door gebruikmaking een vrij afwijkend taalgebruik. Het meest opvallende van deze wijze van communicatie is dat deze taal gezuiverd is van alle onnodige –en daarom onwe lkome– extra’s en toevoegingen. Dit typische en in het begin wat v reemd aandoende taalgebruik wordt dan ook Clean Language genoemd, een term die ik vertaald heb met gezuiverde, of “Zuivere Taal”. Bij een juist gebruik van dit subtiele instrument hoeft de hulpverlener of therapeut “ . . . er niet voor te zorgen dat er iets gaat gebeuren of opgelost wordt; in plaats daarvan is het doel om gunstige condities aan te moedigen waarin ve randering de specifieke response is”. (mijn cursief ) De cliënt ontdekt de eigen onbewuste metaforen die a) zijn leven bepalen en b) de kiem in zich herbergen tot heling c.q. verandering. Metaforen en symbolen drukken zich uit, zo benadrukt het boek, verbaal, nonverbaal, materieel en imaginair, tezamen vormend het metaforisch landschap.

Metaphores in Mind is een prettig, l e e rzaam en helder geschre ve n boek. Het geeft een rijpe interpretatieve synthese die is gebaseerd op het onderzoek van David Grove en de systemische analyse van de kennis over dit onderwe r p. Het is overzichtelijk gestructureerd waarbij het een logische organisatie volgt naast een voorzichtig analytische benadering. Het boek is makkelijk leesbaar, ofschoon de auteurs hier en daar nieuwe termen introduceren die veronderstellen dat de lezer reeds beschikt over een basis-kennis van het onderwe r p. Met andere woorden, het is een boek dat meer is gericht op de professionals in dit gebied dan op de enthousiaste profaan. De gebruiksvriendelijkheid van het boek wordt verder vergroot door een appendix met o.a. een verbatim verslag van case histories. Niet op z’n amerikaans met veel geblaat en weinig wol, maar to the point.

Zoals uit dit verslag moge blijken zou het mij verbazen als de ‘kunst’ van Symbolic Modelling even populair zal worden als het metamodel of het Milton-model. Het schijnt mij toe dat een hoge graad van gevoelig inschattingsvermogen naast een uiterst scherp opmerkingsvermogen absolute prerequisiten zijn om dit gereedschap op een efficiënte wijze te hanteren. Maar voor diegene die deze schoen past zou het een nieuw wondermiddel kunnen blijken.

Het is niet relevant om op deze pagina meer technische uitleg over deze nieuwe techniek te geven, Op de volgende pagina’s van dit nummer van InZicht staat de vertaling van een van de artikelen die Tompkins en Lawley over dit onderwerp op hun website hebben staan. Zij verwoorden op een heldere wijze en in kort bestek waar het boek uitgebreid op ingaat. Mocht dit artikel uw nieuwsgierigheid hebben geprikkeld, dan is het aan te raden om eens een uitstapje te maken naar die site. Er staat heel wat meer op dat alleen dit artikel. De URL van de site is: www.cleanlanguage.co.ukURL: https://cleanlanguage.co.uk/articles/articles/154/1/Review-of-MiM-in-InZicht-Dutch/Page1.html 

All information on this web site (unless otherwise stated) is Copyright © 1997- Penny Tompkins and James Lawley of The Developing Company. All rights reserved. You may reproduce and disseminate any of our copyrighted information for personal use only providing the original source is clearly identified. If you wish to use the material for any other reason, please get in touch via our Contact Form


logo