Article Categories
[ Show ] All [ Hide ]
Clean Language
Article Selections
[ Show ] All [ Hide ]
 
 »  Home  »  Authors  »  Jan Nehyba & Jakub Lanc
Jan Nehyba & Jakub Lanc

Bc. et Mgr. Jan Nehyba je absolventem magisterského oboru Sociální pedagogiky a poradenství a bakalářského oboru Filozofie. Je interním studentem doktorského studia Pedagogiky na Ústavu pedagogickch věd Masarykovy univerzity. Absolvoval sebezkuenostní vcvik ve skupinové psychoterapii SUR (KOV IV). Dále je účastníkem vcviku zaměřeného na komunikační psychoterapii s důrazem na odkaz M. H. Ericksona. Je odbornm pracovníkem Akademického centra osobnostního rozvoje na Ústavu pedagogickch věd na Masarykově univerzitě.

Bc. et Bc. Jakub Lanc je absolventem bakalářského studia na FIT VUT a bakalářského studia psychologie/sociologie na FSS MU. V rámci magisterského studia psychologie na FSS dokončuje diplomovou práci na téma čistého jazyka (CL). Absolvoval rok vcviku zaměřeného na komunikační psychoterapii s důrazem na odkaz M. H. Ericksona a dále několik intenzivních kurzů ericksonovsky orientovanch přístupů k terapii ve světě. Na svch cestách se osobně setkal a prováděl rozhovory s hlavními představiteli CL ve Velké Británii. V současnosti se zabvá také monostmi vyuití terapeutickch principů v rámci neformálního vzdělávání.

www.cistypristup.cz
Articles by this Author
Koncept čistého jazyka v psychoterapii
By Jan Nehyba & Jakub Lanc | Published 16 08 2013
Czech
Článek představuje tzv. „čistý jazyk“ ne-bo „čistý přístup“ – jeden z postmoderně orientovaných terapeutických přístupů vycházející z myšlenek Davida Grova. Jde o te­rapeutický přístup vyznačující se způso­bem vedení rozhovoru, specifickým v tom, že zajišťuje, aby vědomé obsahy terapeu­tova myšlení (z velké míry i neuvědomo­vané) zbytečně „ neznečišťovaly“ obsah tera­peutického rozhovoru – to umožňuje samot­nému klientovi ponořit se hlouběji do proce­sů jeho vlastní mysli a těla (vtělených pro­cesů). Kromě teoretických východisek se příspěvek zaměřuje na praktickou ukázku toho, jak je možné během rozhovoru „nechat vyvstávat“ metafory, sebereflexe, uvědomě­ní či „aha!“ momenty u klienta. Na závěr text nabízí diskuzi principů čistého přístupu a toho, do jaké míry může pro terapeuty být inspirací.

InsideClean

live, online
workshops

Penny Tompkins
James Lawley
Annemiek
van Helsdingen


Join us live
or view the
recording later

more info
view all featured events