Article Categories
[ Show ] All [ Hide ]
Clean Language
Article Selections
[ Show ] All [ Hide ]
 
 »  Home  »  Worldwide Clean  »  Polish
Polish

Articles and the Clean Language questions of David Grove translated into Polish.

Polish Clean Questions
By Article Translators | Published 09 12 2007
Polish

Clean Language questions in Polish, translated by Bozena Pieśkiewicz, trener NLP, coach i psycho-terapeuta, stosuje metodę Clean Language w praktyce zawodowe i prowadziszkolenia w jezykufrancuskim i polskim.

Coaching z Metafora
By Penny Tompkins & James Lawley | Published 07 11 2013
Polish

- Czy wiesz o tym, że klienci używają metafor kilkakrotnie w ciągu minuty?

- I, że rozumują i postępują zgodnie z logiką używanych metafor?
- I to, że struktura metafory doskonale nadaje się do rozwiązywania skomplikowanych problemów i realizacji ambitnych celów?
- I, że jeśli stosujesz narzędzia „Clean” w coachingu, nie tylko chronią cię od narzucania własnych metafor, ale prowadzą również do zmian  w swiatopogladzie klienta?
- I kiedy to następuje, zmienia się  pojmowanie problemu, wzrasta umiejętność decydowania i podejmowania działań.

A jeśli to wiesz, to ten artykuł bardzo cie  zainteresuje.
Mniej to Więcej ... Sztuka stosowania 'Clean Language'
By Article Translators | Published 09 12 2007
Polish

"Less is More: The Art of Clean Language" by Penny Tompkins and James Lawley, translated into Polish by Bożena Pieskiewicz and Janka Smith.


13-16 May 2022

W. Kirby, England

*** in person ***

Six of the world's leading clean facilitators will support your personal development using the whole range of Clean Language approaches

And, you can observe them working with others and ask questions to find out how they do what they so well.


cleanlearning.co.uk


view all featured events